Ansökan om SSL/TLS certifikat

 
Ansökan om SSL/TLS-certifikat
  • Ansökan måste göras av företaget som är registrerad ägare av domänen. Om annan söker domänen och vill vara kontaktperson för certifikatet uppges detta i kommentarfältet.

  • Serverns nodnamn, t.ex. www.webway.se - det måste vara ett domänbaserat nodnamn, inte ett IP-nummer!
    (Glöm inte att du måste kunna ta emot mail till webmaster@domän, t.ex. webmaster@webway.se, se ovan. Vi kan tyvärr inte acceptera adress i annan domän.)
  •   1 år
      2 år
      3 år
  • I kommentarfältet fyller du i DUNS-nummer (för TrueBusiness ID), kontaktpersoner (med telefonnummer) eller om du har andra önskemål.