Mar 102017
 

ssl-browser-lockWebbläsarna höjer löpande kraven på certifikat. Det senaste är att man anser att checksumme-algoritmen SHA1 är osäker, något som nyligen bevisats. Därför accepteras inte längre certifikat signerade med den checksumman. Det gäller framför allt gamla certifikat som varit giltiga ett par år och snart går ut.

Det finns två sätt att lösa det här. Vi kan kostnadsfritt byta ut ditt Geotrust-certifikat till ett nytt med samma giltighetstid. Du kan också beställa ett nytt som är giltigt längre. I båda fallen måste du byta ut både certifikat och “mellan-certifikat”, det som på engelska kallas intermediate certificate.

Dom nya certifikaten är baserade på SHA256.

Kontakta oss så hjälper vi dig!

 Posted by on March 10, 2017

Sorry, the comment form is closed at this time.