Oct 202020
 

På grund av gemensamma bestämmelser (efter inrådan av Apple) utfärdas nu bara vanliga TLS-certifikat för tjänster på ett år. Man kan fortfarande köpa för flera år, men får då förnya sitt certifikat en gång per år. Kontakta oss för mer information!

 Posted by on October 20, 2020

Sorry, the comment form is closed at this time.