Webway är ett företag med över 20 års erfarenhet av Internet-teknik. Vi utvecklar Internet-tjänster och är återförsäljare för TLS/SSL-certifikat från flera leverantörer.

  • TLS och SSL för säkra sessioner!Vill du säkra webb, e-post, remote access eller IP-telefonI? Vi har TLS och SSL-certifikat för alla typer av servrar. Microsoft IIS, Exchange och Lync. Apache OpenSSL. Citrix, Notes, IBM HTTP och många fler servrar. Webway har sålt certifikat i mer än 10 år och har stor kunskap inom området. Geotrusts QuickSSL certifikat ordnas snabbt och kostar bara 1250 kr per år ex moms!
  • Vill du säkra upp DNS för din domän? DNS är basen för all Internet-kommunikation – oavsett om det är webb, epost, IP-telefoni eller andra tjänster. Vi kan komplettera din DNS eller operera hela din DNS. Webway har hanterat DNS sedan början av 90-talet och har DNS-servrar i flera olika nät.
  • Alfaslang, kanelbulle, at-sign - ticket som kommit att symbolera e-postVill du ha en stabil E-post? Webway har e-postservrar på IPv4 och IPv6 med spam-filter och redundans mellan flera olika servrar. Vi kan  komplettera din befintliga server, utgöra skalskydd eller backup-server. Vi har också servrar för mailing-listor.
  • Vill du ha en webbsida eller en komplett server? Vi är ingen webb-byrå som jobbar med utveckling eller formgivning av din webb, men vi kan allt som rör driften av en webb. Från en enkel webbsida till en virtuell server.

Lär dig mer om Certifikat!

 Posted by at 11:33