Bea Systems – Weblogic 8.1

 

För att skapa en CSR, behöver du skapa ett nyckelpar till din server. Dessa två filer är ett digitalt certifikat nyckelpar och kan inte bli separerade. Om du tappar bort din öppna eller hemliga nyckel fil eller ditt lösenord och skapar en ny nyckel, kommer ditt SSL certifikat inte längre att matcha och ett nytt nyckelpar måste göras.

BEA Weblogic 8.1 använder Java keytool verktyget för att skapa CSR-filen och för att installera SSL/TLS-certifikatet.

Steg 1: Skapa en Keystore och en hemlig nyckel

NOTERA: en nyckel längd på 1024 bitar är standard, men Geotrust rekommenderar att man använder en 2048 bitars nyckel. Om ansökan är tänkt till ett förlängd giltighet certifikat eller till ett certifikat med en giltighets period längre än til 31 December 2013, ska man välja en 2048 bitars nyckel längd.

Skapa en certifikat keystore och en hemlig nyckel genom att använda följande keytool kommando: ( NOTERA: keytool verktyget finns i din JDK’s “bin” directory. För att få en 2048 bitars nyckel, lägg till -keysize 2048 i kommandot.)

keytool -genkey -alias <your_alias_name> -keyalg RSA -keystore <your_keystore_filename>

Välj ett lösenord. Standardlösenordet är “changeit”.

Steg 2: Skapa en CSR

Använd följande kommando för att skapa en CSR:

keytool -certreq -keyalg RSA -alias <your_alias_name> -file certreq.csr -keystore <your_keystore_filename>

NOTERA: När du skapar en CSR, skriv in din domän (ex. www.mydomain.se) i “first- and lastname” fältet.

För att kopiera och klistra in informationen i ansökan, öppnar du filen i en textredigerare som inte lägger till extra bokstäver eller symboler. (Notepad eller Vi rekommenderas, använd inte microsoft word)


 Posted by at 10:47