Lathund installation

 

Lathund för installation av certifikat

Installationsinstruktioner finns för webbservrar och plattformar listade till höger. Många av lathundarna är på engelska, vi översätter löpande.

Den hemliga nyckeln (private key) har du redan på din server. Den skapades i processen för att ta fram en CSR, en certificate request. Den skickade du in till oss i din ansökan om certifikat.

Själva certifikatet är en text som du får i e-post direkt från vår leverantör Geotrust.

Spara den texten som fil och installera den enligt anvisningarna. Certifikatet är inte hemligt. Det innehåller en öppen nyckel (public key) och viss administrativ information beroende på vilken produkt du köpt.

  • För QuickSSL ingår bara serverns namn.
  • För Truesite Business ID ingår dessutom företagets namn.

För QuickSSL Premium och TrueSite Business ID får du också i samma meddelande instruktioner för att skapa ditt security seal.

 

 Posted by at 13:05