Vanligt ställda frågor

 

Den här sidan innehåller svaren till de vanligast ställda frågor om certifikat.

Vad är ett webb certifikat?

Ett webbserver certifikat tillåter säkrare kommunikation mellen en klient och en server (t.ex. en kunds webbläsare och en säljares server) eller två servrar (två servrar som vill “prata” säkert mellan varandra). Enkelt sagt är ett webb certifikat ett digitalt dokument som har en unik kod för att identifiera certifikat ägaren till personen som går in på sidan.

Ett personligt certifikat utfärdas till personer för att verifiera deras identitet. Man kan använda dem till att digitalt signera e-mail, document, jar-filer m.m. för att bevisa att dem var författaren, och att filerna inte har blivit saboterade.

Webway erbjuder webbcertifikat. Personliga certifikat kan i framtiden komma att erbjudas tillsammans med andra säkerhets produkter.

Hur fungerar ett webbcertifikat?

Ett webbcertifikat fungerar så här:

  • När någon transacts med en “säker” webbsida, kommer deras webbläsare (eller server) autencitera identiteten av webbsidan genom webb certifikatet.
  • Om sidans certifikat är ogiltigt, kommer en varning utfärdas till användaren, annars så skapar webb certifikatet en SSL (Secure Server Layer) session och krypterar all information som är utbytt under den sessionen.
  • Detta förhindrar att kommunikationen blir avläst av nefarious personer på Internet.

Kan du förklara “hur ett webbcertifikat fungerar” på “ren svenska”?

När två parter (t.ex. en kund och Amazon.com webbsidan) vill “prata” säkert (överföra kundens kreditkort nummer till Amazon.com), startar webbcertifikatet en “säker” session som först verifierar identiteten av parten som frågar efter en data överföring (Amazon.com).

Om certifikatet är giltit, får den andra parten (kunden) ett meddelande som säger att det är ok att “prata” med dem (amazon.com), eftersom dem är dem som dem utger sig för att vara. Den andra parten (kunden) överför då informationen (kreditkort nummret) säkert, utan att vara rädd för att några nefarious elements läser av datan.

Om certifikatet är ogiltit, kommer ett meddelande upp som säger det. Överföringen kan ändå ske, men med risken av att ena parten kan vara falsk. (Det kan vara jansbocker.com som försöker se ut som Amazon.com)

Hur märker man om en webbsida använder ett certifikat eller ej?

Webbsidor som är säkrade genom ett webb certifikar är karaktiserade med följande funktioner:

  • URL:n av en säker webbsida ändras från http://… till https//…
  • En lås symbol dyker upp.  I Internet Explorer kommer den i det högra hörnet av den nedre statusraden.

Om man vill se och verifiera krypterings informationen av de säkra sidorna, kan man göra följande:

  •  I Netscape – klicka på lås symbolen och klicka på “Visa certifikat” knappen.
  • I Internet Exploser – dubbel klicka på låset i det högra hörnet av den nedre statusraden. 

Hur litar webbläsare på dina certifikat?

Webbläsare litar automatiskt och osynligt på våra certifikat. Detta förtroende finns eftersom vår leverantörs root certifikat har blivit inbäddat i alla stora webbläsare.

Med vilka webbläsare kommer mitt certifikat fungera med?

De webb certifikat vi utfärdar fungerar med 99% av webbläsarna som är igång idag.

Hur fungerar dina webbcertifikat med olika versioner av webbläsare?

Netscape 4.72 och nyare – root certifikatet är inbäddat i denna webbläsare

Netscape versioner innan 4.72 –  root certifikatet har blivit kors certifierade av en CA som är inbäddad i denna webbläsare.

Internet Explorer 5.01 och nyare – root certifikatet är inbäddat i denna webbläsare

Internet Explorer versioner innan 5.01 – root certifikatet har blivit kors certifierade av en CA som är inbäddad i denna webbläsare.

Kors certifiering: processen där två Certificate Authorities (CA) certifierar varandras trovärdighet.

Hur lång tid tar det att få ett webb certifikat?

Företag brukar få ett webb certifikat inom tre vardagar efter det att verifieringen har blivit klar. Tiden som verifieringen tar varierar och beror mycket på informationen som företaget ger i ansökan.

Hur starka är Tucows server certifikat? 

Tucows server certifikar är kapabel till 1024 bitar och stödjer 128 bitars webbläsare. 

Styrkan av den publika nyckeln i certifikatet är definierad av dig när du skapar nyckelparet för din server. Om du skapar en 1024-bitars nyckel par och lämnar in den associerade CSR (Certificare Signing Request), då kommer certifikatet som du får innehålla en 1024-bitars publik nyckel. Om du skapar ett 512-bitars nyckelpar innehåller certifikatet en 512-bitars publik nyckel.

Är mitt webb certifikat knuten till min IP address?

Nej, servercertifikat innehåller inte någon information om Ip adresser. Men, domän namnet listat i servern måste matcha domän namnet av servern som web server certifikatet är installerat. Domän namnet kan bli kartlagt till vilken IP adress som helst. 

Jag använder flera servrar i ett load-balancing configuration. Hur många webbcertifikat behöver jag?

Du behöver ett webbcertifikat för varje säker server (inkluderande alla virtuella servrar).

 Hur rättar jag informationen i mitt webbcertifikat efter det att den har blivit utfärdat till mig?

Du måste utfärda en ansökan om att rätta din informaton i dit webb servercertifikat. Du kan ansöka efter en ersättnings webbservercertifikat inom 30 dagar från att ditt certifikat har blivit utfärdat utan att bli debiterad. En ansökan gjord efter 30 dagars perioden, eller en ansökan utanför den primära ansökan, kommer att kräva att du köper ett nytt webb server certifikat. Om ett process fel uppstår, kommer vi att ufärda ett nytt webb server certifikat utan kostnad till dig.

För att ändra information, måste vi åter-utfärda ett nytt webb certifikat med den rätta informationen och åter-signera den – detta bevarar integriteten av webb certifikatet. Alla våra webb certifikat är elektroniskt signerad av root certifikatet. Denna elektroniska signatur försäkrar att ingen information i webb server certifikatet har blivit ändrar eller saboterad.

 Hur vet jag att min ansökan var framgångsrik?

Den tekniska kontakten, auktoriserade kontakten och fakturerings kontakten kommer att få ett e-mail när din order har blivit bearbetad. Detta e-mail innehåller in länk till din ansökans status sida och linkar till varje webbservercertifikat som har utfärdats. Om några av dina servercertifikat ansökningar inte har blivit godkända kommer status sida förklara varför.

Hur mycket kostar ditt webb certifikat?

Se prislistan

Hur fungerar kund/teknisk support? Vem ger den?

Kontakta Webway AB på 08-594 788 10 eller via e-mail till info@webway.se

 

 Posted by at 12:10