Domäntjänster

 

dnsDomänregister – DNS

Om ditt företag eller organisation, har en Internet-domän, så är den registrerad på en domänserver. En domän är det som står efter “@” i en e-postadress, till exempel “foretag.se”.

Varje domän är registrerad i en domänserver. Domänservern har huvudansvaret för domänen. Domänsystemet på Internet heter DNS, Domain Name Services. Webway kan driva er domäns DNS-server. Det ger er flexibilitet på många olika sätt.

DNS drivs i många fall av er Internetleverantör. Har ni en fast koppling till Internet, kan ni själva DNS-tjänsten. Varje DNS behöver dock, för driftssäkerhet, drivas av flera servrar. Vi kan stödja din DNS-server med backupservrar på flera olika nät, så din domän alltid är tillgänglig.

Om ni vill byta Internetleverantör eller vill använda flera, är det inte helt lätt att hantera e-postadresser när domänhanteringen sköts av er Internetleverantör. Webways domäntjänster ger mer flexibilitet.

Svenska och utländska domäner

Vi kan registrera och administrera både Svenska domäner och utländska domäner. Kontakta oss för mer information!

Pekare till tjänster

I er DNS-server finns pekare till olika tjänster inom domänen. Ett exempel är pekare till huvudpostkontor för domänen, så kallad MX-pekare. Huvudpostkontoret är den tjänst som avgör var post till olika adresser inom domänen ska lämnas. För att domänen ska kunna användas på Internet behövs en DNS-server.

Pekare till servrar och klienter

Domänregistret innehåller namn och adresser på olika servrar inom er domän. En sådan är till exempel webbservern, vanligen kallad “www”.

Har ni en fast anslutning, kan flera adresser ingå i domänen. Vanligen döljs alla interna system bakom en brandvägg, varför den domänserver som är publik inte innehåller många systemadresser.

 Posted by at 12:26