E-posttjänster

 

Huvudpostkontor:

För varje registrerad domän finns minst ett huvudpostkontor. Ett sådant sköter sortering av all post till domänen. Huvudpostkontoret måste vara fast anslutet till Internet.

Om du låter Webways server vara er domäns huvudpostkontor kan vi dirigera din post med stor flexibilitet. Vi kan vidaresända post till en eller flera adresser, skapa mailinglistor, skapa underdomäner, webbarkiv och mycket annat.

Vidaresändning:

Om du redan har en e-postbox hos en internet-leverantör kan vi vidaresända din e-post dit. Du kan då byta internet-operatör som du vill, utan att behöva flytta domänen. Olika medarbetare på företaget kan ha olika internet-leverantörer, beroende på vad som är bäst för varje medarbetare.

Vidaresändning innebär att vi tar emot post till en adress och skickar den vidare till annan postbox. Till exempel:

Din adress: arne@foretaget.se

E-postbox: arne.efternamn@mail.internetlev.com

Vi kan ta emot post till arne@foretaget.se och skicka vidare till e-postboxen hos internetleverantören utan att det märks för avsändaren.

Vidaresändning kan också användas för föreningar som har ledamöter med e-postadress på företag eller olika internetleverantörer.

E-Postboxar

Webway kan skapa e-postboxar åt dig på vår e-postserver. Vår e-postserver kan du nå från alla internetoperatörer. Du kan också använda säkra protokoll när du läser e-post över publika nät, till exempel radionät i hotspots. Vi har också en webbmail-tjänst som nås via det säkra protokollet SSL.

Den här tjänsten är förbehållen kunder som har domänserver och huvudpostkontor hos Webway.

Mailinglistor – E-posttidningar

E-post till en adress i din domän kan skickas till flera mottagare. Det är ett verktyg som kan användas för nyhetsförmedling, konferenser, reklam, diariehantering och mycket mer.

Läs mer om mailinglistor på produktbladet.

 Posted by at 11:01