Konsulttjänster

 

WebWay – En del av ett omfattande nätverk

WebWay AB är en del av ett nätverk av företag. Tillsammans är vi en rad konsulter med alla kunskaper som behövs för att skapa fungerande, interaktiva och informativa informationssystem.

WebWay – många års erfarenhet av Internetteknik

WebWay drivs av Olle E. Johansson. Olle har många års erfarenhet av Internet-teknologi, utbildning, marknadsföring och distribution. Mer information omföretaget WebWay hittar du i företagspresentationen.

Exempel på specialutvecklade webbtjänster

Här är exempel på tjänster vi utvecklat själva eller i samarbete med Hnet – ett av företagen i Webbakademien.

  • Komplett e-shop för en bokhandel
  • Plattform för yrkesnätverk – konferenssystem, länkdatabas, nyhetsförmedling
  • Projektstödsystem – kunskapsdatabas, adressregister, mailinglistor, kalender
 Posted by at 08:45