Mailinglistor

 

Från konferenser till massbrev

En mailinglista är en e-postadress vars post skickas till flera mottagare. Det kan liknas vid ett massutskick.

Man kan styra hur mailinglistan fungerar på flera olika sätt.

Mottagare är de som prenumererar på meddelanden som skickas till listans adress. När listan skapas avgör man om vem som helst ska kunna prenumerera på listan, eller om den ska vara begränsad, dvs att listans ägare bestämmer vem som får vara med.

Medverkande är de som skriver inlägg till listan. Man kan låta vem som helst skriva inlägg i listan, bara mottagarna eller en speciellt utsedd redaktion.

Felhantering är en viktig del av din lista. En lista med många mottagare drabbas av många returer. Det är viktigt att dessa inte distribueras till listans mottagare. Returer kan uppstå då mottagare byter e-postadress, postkontor är ur funktion eller av något annat skäl.

Exempel

Kundinformation

En lista för kundinformation är envägs, dvs ägaren bestämmer vilka som får medverka. Förmodligen är det en informatör på företaget som redigerar vilka inlägg som går ut till mottagarna. Vem som helst kan automatiskt prenumerera på listan.

Kundtjänst

En lista för kundtjänst är envägs, fast åt motsatt håll. Ägaren låter vem som helst skicka ett ärende till listans adress. Avsändaren vet förmodligen inte om att breven går till en lista. Mottagarna är de personer inom företaget som jobbar med kundtjänst. För säkerhets skull går meddelanden också till en arkivtjänst, som också automatiskt kvitterar brev till avsändaren.

Projektgrupp

En projektgrupp använder mailinglistan för eget bruk. Alla får medverka och alla tar emot alla inlägg som skrivs. För att kunna gå tillbaka och återfinna gamla inlägg arkiveras alla meddelanden på en arkivtjänst.

Varför använda Webway?

Webway har stor erfarenhet av att driva mailinglistor. Vi har kombinerat ett antal programvaror för att få största möjliga flexibilitet och stabilitet. Vår server och internetanslutning har stor kapacitet att driva mailinglistor.

Om du inte har fast anslutning till Internet behöver du tillgång till en fast ansluten server för att effektivt driva en mailinglista. Har du fast anslutning är det en stor kostnad att bygga upp kompetens kring hur man driver och konfigurerar mailinglistor.

Prissättning

Mailinglistor debiteras dels vid installation och dels en löpande kostnad. Ju fler prenumeranter er mailinglista har, desto mer belastar den vår server. Därför är den löpande kostnaden relaterad till antalet mottagare.

Installationskostnaden beror på hur komplicerad listans funktion ska vara. Den debiteras som timtid.

 Posted by at 15:07