Kortkurs i certifikathantering (PKI) med TLS och SSL

 

Kortkurs om SSL, TLS och PKIIntroduktion

Internet är nu det gemensamma mediet för kommunikation mellan företag, privatpersoner och organisationer.  För att använda nätet för affärer, för affärskorrespondens, postorder, fjärrinloggning, molntjänster och avtal behövs ett gemensamt system för att kunna identifiera individer och företag över nätet. Man måste också kunna skydda överföring av information så att man vet att obehöriga inte kommer åt innehållet och så att man vet att informationen inte är förändrad under överföringen.

PKI-tjänster, som baseras på protokollen SSL och TLS, är grundstenen för säkerhet i webben, epost, chat, IP-telefoni och många VPN-tjänster.

För dig som inte känner till hur det fungar, har vi här försökt förklara tekniken på några sidor!

Innehåll:

  1. Webbsäkerhet
  2. Kryptering
  3. Nyckelparet
  4. Digitala signaturer
  5. Certifiering
  6. PKI (Nyckelhantering)
  7. Säkra E-affärer

Ordlista

 

 Posted by at 14:37