Säkra E-affärer

 

Kortkurs om SSL och TLSElektronisk handel och elektroniska affärer är ett mycket omfattande område och den här artikeln har inte som syfte att beskriva hela området, utan endast några grundläggande faktorer som behövs för att man ska kunna bygga upp en mer omfattande och fungerande struktur för elektroniska affärer i Svenskt näringsliv.

1. Internationella öppna standarder och interoperabilitet

För att verktygen, programvarorna, ska få hög kvalitet till rimliga priser krävs en konkurrens. Ett monopol av en programvaruleverantör leder inte till en stor marknad, från små till stora företag.

Lösningar baserade på öppna standarder främjar utveckling av programvaror i flera olika programvarumiljöer från flera olika leverantörer. Interoperabilitet skapas genom öppna standarder och tester mellan leverantörernas produkter.

2. Publika konkurrensutsatta nät

En standard för elektroniska affärer som inte vilar på Internet, utan på separata nät med höga driftskostnader, kommer inte att användas av en tillräckligt stor grupp företag. Initialkostnaden för nätanslutning blir för hög.

3. Säkerhet

Säkerhet omfattar många saker. Konfidentialitet, integritet och identifikation har nämnts förut. För elektroniska affärer krävs också oavvislighet. Det kan lösas genom att en tredje part  “stämplar” dokumentet och loggar när dokumentet signerades, avsändes och mottogs så att transaktionen inte kan avvisas av någon av parterna.

Internet ger elektroniska affärer en bas för utveckling

Den infrastruktur och de standarder som tas fram på Internet för EDI och elektroniska affärer bygger på de här principerna. Redan utan alla lösningar för säkerhet på plats har mängden affärstransaktioner som görs över Internet ökat dramatiskt.

Som jämförelse kan nämnas det system som idag används för “elektronisk handel”, baserat på X.400-meddelanden inom olika typer av privata e-postsystem. Den lösningen är inte tillräckligt generell och har för höga initialkostnader. Allt fler överger denna gammaldags teknologi för att i stället satsa på Internet-baserade lösningar.

 Posted by at 17:02