Oct 202020
 

Vi har nu code-signing certificates från Digicert och Thawte. För Microsoft-program behöver du ett EV Code Signing Certificate där EV står för extended validation – alltså en noggrannare kontroll innan utfärdande av certifikat.

Dessa certifikat fungerar givetvis bra med PrimeKey’s signing server, både open source och i applicance-varianten.