Jan 022012
 

IPv6 är det nya Internetprotokollet med en enorm kapacitet för tillväxt, något vi inte har i dagens IP-protokoll, IPv4. Att byta protokoll utan att stoppa hela nätet är dock svårt. Lösningen är att servrarna är nåbara över flera protokoll samtidigt. Det kallas “dual stack” – att en server har anslutning till både IPv4 och IPv6 samtidigt.

Staten och EU har ställt hårda krav på myndigheter att man ska ansluta till IPv6-världen. Detsamma gäller för företag. Om man vill se till att bli nådd av hela Internet även i fortsättningen – då måste man lägga till IPv6.

Webway har IPv6-kunskap och erfarenhet

Webway är medlem i IPv6 Forum Sverige

Webway har erfarenhet av IPv6 sedan många år. Varje ny server som installeras får stöd för både IPv4 och IPv6. Vår DNS, e-post och webb kan nu nås via IPv6. Gradvis flyttar vi våra kunders webbtjänster till servrar med dual stack, anslutning till båda Internet-protokollen.

Du kan få stöd av Webway i ditt IPv6-arbete. Använd våra e-post och DNS-servrar som komplement till dina egna i väntan på att du får koppling till IPv6. Kontakta oss idag!

IPv6 – det nya Internetprotokollet

 

IPv6 - det nya InternetprotokolletThe Internet Protocol, IP, är det protokoll som håller ihop all kommunikation på Internet. Det ger varje dator en adress – oavsett om det är en server eller en klient. När Internet skapades så byggde man det på ett adress-system som rymde upp till fyra miljarder adresser – IP version 4. Idag räcker inte det ens till alla smarta mobiler vi har i världen – idag. Något måste göras.

IP version 6 utökar adressfältet från 32 ettor och nollor (bitar) till 128. Det skapar en plattform där vi kan stödja en global tillväxt av Internet. Grunderna i IPv6 utvecklades redan på mitten av 90-talet. Idag börjar det bli brått att införa IPv6 vid sidan av IPv4. Servrar kommer att ha stöd för båda protokollen under lång tid, så att både nya och gamla Internet-klienter kan nås tjänsten.

Vad påverkas i ditt nät?

Det första man ska se till är att dom publika tjänsterna man har i sin domän, som webb, DNS och e-post, är nåbara via IPv6. Det innebär ganska mycket

  • DNS ska inte bara vara nåbart via IPv6, utan också ha IPv6-poster i databasen
  • E-post ska hantera båda protokollen samtidigt och binda samman de olika nätverken. Tillhörande applikationer, som spamfilter och logganalysverktyg måste också hantera dom nya adresserna.
  • Webb är nog mest komplext. En webbsajt idag har många inbäddade objekt från olika källor som alla bör vara nåbara över IPv6. Webbserverns olika komponenter, från lastbalansering till webbstatistikverktyg måste också klara de nya adresserna.

Anlita någon som har erfarenhet och kan IPv6

Webway är medlem i IPv6 Forum Sverige

Webway har lång erfarenhet av IPv6. Vi har IPv6-stöd i både DNS, E-post och webbtjänster. När vi uppgraderar våra servrar, så gör vi det med stöd för båda protokollen. Vi kan hjälpa dig i processen också med våra övergångs-tjänster:

  • IPv6 epost-server: Använd våra epostservrar för att ta emot mail med IPv6. Vi skickar vidare till dina gamla servrar över IPv4.
  • IPv6 DNS-server: Använd våra DNS-servrar för IPv6-stöd. Vi kan hämta alla DNS-data från dina servrar och publicera för IPv6-användare.
  • IPv6 webb: Vi har proxytjänster och IPv6-servrar för dina webbtjänster.
  • IPv6-konsulting: Vi kan stödja ditt företag i införandet av IPv6

 Länkar:

Domäntjänster

 

dnsDomänregister – DNS

Om ditt företag eller organisation, har en Internet-domän, så är den registrerad på en domänserver. En domän är det som står efter “@” i en e-postadress, till exempel “foretag.se”.

Varje domän är registrerad i en domänserver. Domänservern har huvudansvaret för domänen. Domänsystemet på Internet heter DNS, Domain Name Services. Webway kan driva er domäns DNS-server. Det ger er flexibilitet på många olika sätt.

DNS drivs i många fall av er Internetleverantör. Har ni en fast koppling till Internet, kan ni själva DNS-tjänsten. Varje DNS behöver dock, för driftssäkerhet, drivas av flera servrar. Vi kan stödja din DNS-server med backupservrar på flera olika nät, så din domän alltid är tillgänglig.

Om ni vill byta Internetleverantör eller vill använda flera, är det inte helt lätt att hantera e-postadresser när domänhanteringen sköts av er Internetleverantör. Webways domäntjänster ger mer flexibilitet.

Svenska och utländska domäner

Vi kan registrera och administrera både Svenska domäner och utländska domäner. Kontakta oss för mer information!

Pekare till tjänster

I er DNS-server finns pekare till olika tjänster inom domänen. Ett exempel är pekare till huvudpostkontor för domänen, så kallad MX-pekare. Huvudpostkontoret är den tjänst som avgör var post till olika adresser inom domänen ska lämnas. För att domänen ska kunna användas på Internet behövs en DNS-server.

Pekare till servrar och klienter

Domänregistret innehåller namn och adresser på olika servrar inom er domän. En sådan är till exempel webbservern, vanligen kallad “www”.

Har ni en fast anslutning, kan flera adresser ingå i domänen. Vanligen döljs alla interna system bakom en brandvägg, varför den domänserver som är publik inte innehåller många systemadresser.